Ajankohtaista

 
 
 

04.06.2019

Kangastuksia! -kilpailu kutsuu luomaan kuosilähtöisiä taideteoksia


Forssan museo ja kuvataideyhdistys Kuhankosken kilta ry järjestävät Kangastuksia! -taidekilpailun, jonka sydämessä on forssalaisen kuosiperinnön esiintuominen. Kilpailu on avoin kaikille.

Kilpailuun toivotaan teoksia, joissa lähtökohtana on käytetty yhtä tai useampaa forssalaisen painokankaan kuosifragmenttia.

Kilpailussa on kaksi sarjaa:  taide ja kaupunkitaide

  • Taide ottaa lähtökohdakseen kuositilkun tai kuosin digitaalisen kuvatiedoston. Teoksen tekniikka, tyylilaji ja tarkempi teema ovat vapaita: kyseessä voi olla kollaasi, sekatekniikka, maalaus, grafiikantyö tai joku muu.
  • Kaupunkitaide ottaa lähtökohdakseen forssalaisen kaupunkitilan ja kuosin. Kilpailuteos voi olla luonnos, valokuvamanipulaatio tai pienoismalli kuositeoksesta kaupunkitilasta, jossa kuosi näyttelee tärkeää osaa.

Teokseen on liitettävä taustapuolelle tiedot lähtökohtana/teoksen osana käytetystä kuosiaiheesta, tekijän nimi ja tekoaika.

Työt esitellään yleisölle Kangastuksia! – näyttelyssä, joka järjestetään 7.10-13.10.2019 Huom! Näyttelypaikasta tiedotetaan elo-syyskuun aikana.

Näyttelyyn tarjotusta töistä kaksi palkitaan Museokortilla ja kunniakirjalla. Palkitut valitsee Kuhankosken Killan ja Forssan museon edustajat.

Aineisto:

Digitaaliset materiaalit löytyvät

Kuoseja kaikille- tietokannasta ja

Piipunjuurella.fi:stä.

Lisäksi Forssan museossa on saatavilla tilkkuja, jotka voivat digitaalisen materiaalin sijaan / lisäksi toimia taideteoksen kuvallisena viitteenä tai osana sitä.

Töiden jättäminen:

 Lauantaina 5.10 klo 10-11 . Töiden vastaanottaa ja näyttelyn tuottaa Kuhankosken kilta ry. Työt haetaan pois näyttelyn purun yhteydessä sunnuntaina 7.10 klo 18.  Huom! Työt jätetään näyttelypaikkaan, josta tiedotetaan elo-syyskuun aikana. 

Taustaa:

Forssan museo säilyttää kansallisesti ainutlaatuista teollisen painokankaan kokoelmaa, joka kattaa näytteet kaikista Forssassa painetuista kankaista. Forssaan perustettiin Suomen ensimmäinen teollinen kangaspaino vuonna 1861, ja kangasta painettiin Forssassa yli 140 vuoden ajan. Museo edistää kuosiperinnön näkymistä kaupunkikuvassa ja pyrkii edistämään perinnön säilymistä, järjestämistä ja saavutettavuutta.

Kuhankosken kilta ry on pitkät juuret omaava lounaishämäläinen kuvataideyhdistys, jonka tarkoituksena on edistää alueellaan kuvataiteita, syventää kuvataideharrastusta, toimia eri kuvataidealojen harjoittajien yhdyssiteenä sekä taiteilijoiden ja kuvataidetta harrastavan yleisön lähentäjänä. Kuhankosken kilta ry järjestää vuosittain yhteisnäyttelyitä ja kurssitoimintaa jäsenilleen.

Lisätiedot:

Näyttelyn tuotanto/ Kuhankosken Kilta: Marjut Leskinen, p. 0503032422

Kuosiaineisto ja tiedotus / Forssan museo: Kristiina Huttunen p.0406721037

Kuva:

Toukokuussa 2018 Metropolian tekstiilisuunnittelun opiskelijat toivat Forssan linja-autoasemalle esille suunnittelemiaan koville materiaaleille tulostettuja töitä, joissa suunnittelun lähtökohtana oli jokin teollisen tekstiilin kokoelman kuosi. Reetta Pitkäsen herkän lasiteoksen lähtökohtana oli Aini Vaarin kuosiluonnos.  Kuva: Tuiti Paju, Metropolia, 2018.  

Kangastuksia! -kilpailu kutsuu luomaan kuosilähtöisiä taideteoksia
 

 
 
 
 
 
 
login Synergia Foxy