Projektit

 

Mullankaivajat Forssassa

Mullankaivajat-hankkeen tavoitteena on tarjota koululaisille ja lukiolaisille tilaisuus osallistua arkeologiseen tutkimukseen kotiseudullaan, ja siten lisätä oppilaiden kiinnostusta tieteellisiin menetelmiin, oman lähialueen menneisyyteen ja historiaan yleensä. Arkeologinen työskentely sopii myös erinomaisesti uuden opetussuunnitelman mukaiseen ilmiöoppimiseen ja opiskeluun koulun ulkopuolella.

Forssassa tutkimuskohteena on historiallisen Kehräämöalueen yhteyteen perustettu Yhtiönpuisto.

Pilottiluokkana hankkeeseen lähti keväällä 2018 mukaan Forssan Heikan koulun 5. luokka, joka osallistuu hankkeen aikana työpajoihin, opintoretkelle paikallisille muinaisjäännöskohteille sekä arkeologisiin kaivauksiin ja niiden jälkitöihin.

Hanke toteutettiin Forssan museon ja Kulttuuriyhdistys Kuvion yhteistyönä ja sen rahoitti Suomen Kulttuurirahasto.

Hanke alkoi helmikuussa 2018 ja päättyi toukokuussa 2019. 

Mullankaivajat-hanke sai jatkorahoituksen vuonna 2019 ja on toiminnassa myös vuoden 2020.  Lisätiedot: tuuli.ravantti@forssa.fi


 
t1379-rajattu.jpg

Tyykistä tulevaisuuteen

Tyykistä tulevaisuuteen-hanke oli käynnissä 1.8.2017 - 30.4.2018. Hankkeessa suunniteltiin ratkaisu Forssan museon teollista painokangasta säilyttävän tekstiiliarkiston ja syksyllä 2017 säilytystilana palvelevan Tekstiilimuseo Tyykin tulevaisuuden toimintakonseptiin. Hankkeen aikana teollisen tekstiilin kokoelman painoarvoa selvitettiin, listattiin tulevat toimenpiteet ja kehitettiin konsepti tulevaisuuden Kuosikeskuksesta. 

Kuosikeskuksen palvelukonseptia peilattiin kansainvälisiin esikuviin Ranskassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Iso-Britanniassa. Asiakaskuulemisten pohjalta luotiin osahanke Kuoseja kaupungille, jossa kuvataiteilija Tero Annanolli ja maisema-arkkitehti Ella Kautto tekivät kokonaiskonseptin siitä, kuinka teollisen tekstiilin kokoelman kuosit voisivat eri tekniikoin laajeta Forssan katukuvaan. Hankkeessa valmistettiin roll up- näyttely Charlotten kukat, joka oli hankkeen aikana esillä Forssan kaupungintalolla. 

Hankkeessa tehtävää työtä jatkaa projekti Kuosit kaupungille, jota tukee Museovirasto Innovatiiviset hankkeet-avustuksellaan. 

Lue ja katsele: 

Tyykistä tulevaisuuteen-hanke on saanut rahoitusta maaseuturahastosta Leader-ryhmä LounaPlussa ry:ltä. 

Euroopan unionin ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston logot

Finlaysonin logo


Kuva: Mallikirjan T1379 sivu, Tekstiiliarkisto, Forssan museo

 
-mg-00161132263398.jpg

Kuoseja kaupungille

Kuoseja kaupungille -hanke jatkaa Tyykistä tulevaisuuteen-projektissa ideoitujen toimien toteuttamista ja teollisen tekstiilin kokoelman kuosien marssitusta Forssan katukuvaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Apuna käytetään kuvataiteilija Tero Annanollin ja ympäristöarkkitehti Ella Kauton konseptisuunnitelmaa Loimi - Kuoseja kaupungille, joka valmistui huhtikuussa 2018. 

Kuoseja kaupungille-hankkeessa järjestetään myös teollisen tekstiilin kokoelmaa yhdessä vapaaehtosten kanssa Kuositalkoot-nimekkeen alla. Kokoelman järjestäminen on edellytys sille, että kuosisuunnitelmia tietoineen voidaan hyödyntää kaupunkitilan rikastamisessa. 

Kuoseja kaupungille -jatkohanke alkoi huhtikuussa 2018 ja päättyy vuonna 2020.

Lisätiedot:

Kristiina Huttunen, projektikoordinaattori, p. 03 4141 5101, kristiina.huttunen@forssa.fi

Kuva: Forssan kaupungin infrapalveluiden imuharja-auto sai säiliönsä koristukseksi Aini Vaarin kuosin. Kuosin muuntaminen ja suunnittelu autoteippaukseksi: Reika Vesala. Kuva: Forssan museo, 2019. 

 
 

Kulttuuriperinnön pelastuksen ABC

Kulttuuriperinnön pelastuksen ABC -hanke (Pela ABC) aloitti toimintansa elokuussa 2016. Hanke on TAKOn ( Museoiden valtakunnallinen tallennus- ja kokoelmayhteistyö ) nelospoolin yhteishanke, jota hallinnoidaan Forssasta käsin. Hankkeeseen osallistuu museoita yli poolirajojen.  Lue lisää  »

10891515-796057880429492-941822985498277348-n.jpg
 

Re3 REmember, REvive, REuse

on Forssan, saksalaisen Apoldan ja puolalaisen Bialystokin kaupunkien yhteinen oppimiskumppanuusprojekti, jossa muistellaan ja elvytetään tekstiiliperintöä, ja jonka tarkoitus on houkutella kansalaisia toimintaan tekstiiliperinnön säilyttämisen puolesta. Projektiin liittyy opintomatkat Apoldaan, Forssaan ja Bialystokiin vuosina 2014-15.
Lue lisää »

img-8306.jpg
 

Wear&Share

Ystävyyskaupunkien Forssan, Södertäljen (Ruotsi) ja Struerin (Tanska) museoilla on 2016-17 käynnissä yhteinen tekstiiliperintöön liittyvä museoprojekti Wear & Share. Projektin aikana ystävyyskaupunkimuseot innostavat, kannustavat ja ohjaavat kokoelmiinsa ja tekstiiliperintöön yleisemmin liittyvää toimintaa.  Forssan museossa projekti alkoi syyskuussa 2016 ja huipentuu maaliskuussa 2017 Vinkkelin näyttelytilassa nähtävään Puuvillapäiväkirjat –näyttelyyn ja sen yhteydessä 15.3.2017 järjestettävään Revitään tekstiilistä -seminaariin, jossa pohditaan, mitä kaikkea museoiden tallentamasta tekstiiliperinnöstä voikaan ammentaa. Seminaarin esitykset löytyvät tästä linkistä. Projektiin saatiin avustus Pohjoismaiselta kulttuuripisteeltä.  

Pohjoismaisen kulttuuripisteen logo

pinkkiminna.jpg
 
 
 
img-0005.jpg

Kokoelmat kuntoon

Kokoelmat kuntoon on Forssan museon kokoelmatyötä, vapaaehtoistoimintaa ja pitkäaikaistyöttömien työkuntoutustoimintaa yhdistävä projekti, jonka toteutuu vuosien 2015 ja 2016 aikana.
Lue lisää »


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saavutettavuusseloste | login Synergia Foxy